Прием 2023/2024 учебна година

Прием за ученици след завършен VII-ми клас

 • Компютърна техника и технологии - тук
 • Програмно осигуряване - тук
 • Приложно програмиране - тук
 • Програмиране на роботи - тук
 • Медицинска техника - тук
 • Електрически инсталации - тук

 

Балообразуване

- Удвоената оценка от изпита по математика;

- Удвоената оценка от изпита по БЕЛ;

- Оценките по БЕЛ и ИТ от свидетелството за завършено основно образование.

Балообразуването се определя в брой точки.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

 1. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление по образец за участие във втори етап на класиране ще става на 13.07.2023 г., 14.07.2023 г. и 17.07.2023 г. от 8:00 до 17:30 часа  на партерния етаж в гимназията;
 2. Записване на приетите на втори етап ученици ще става на 20.07.2023 г., 21.07.2023 г. и 24.07.2023 г. от 8:00 до 17:30 часа на партерния етаж в гимназията;
 3. Записване на приетите на трети етап ученици ще става на 01.08.2023 г. и 02.08.2023 г. от 8:00 до 17:30 часа на партерния етаж в гимназията;
 4. Записване на приетите на четвърти етап ученици ще става на 11.08.2023 г. и 14.08.2023 г. от 8:00 до 17:30 часа на партерния етаж в гимназията;
 5. Попълване на незаетите места - до 08.09.2023 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ОБРАЗЕЦ НА ГИМНАЗИЯТА СЕ ИЗИСКВА ПОЛАГАНЕ НА ПОДПИСИ ОТ УЧЕНИКА И РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА

Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО;

Медицинско свидетелство, че избраната професия не е противопоказна;

Заявление до директора за записване – по образец на гимназията;

Акт за раждане – за сверка;

Заявление-декларация за предметите по чл.16 ал.1 от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план – по образец на гимназията;

Допълнителни документи:

Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика /издава се от личния лекар/, който се представя на медицинската сестра в училището в първата учебна седмица.

 


График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.
 
https://ruoburgas.bg/-v-.html