ДЗИ


ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ, СЕСИЯ  АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2018г.

02.07.2018г. – 13.07.2018г.